Innføring i kontinuumsmekanikk

elastiske stoff og viskøse væsker

ISBN 978-82-998031-3-7

Skriv ut infoside

BESTILL per epost til:

post@farleia-forlag.no

Oppgi navn og adresse

Boken (opptrykk 2022) koster kr. 360,- og sendes med posten innenlands (pakkegebyr kr. 65,-). Betaling per vedlagt bankgiro etter at boken er mottatt. Ved bestilling av to eller flere bøker sendes disse uten portotillegg innenlands.

Spesielle betingelser for bokhandlere og andre forhandlere av bøker (ta kontakt !).

Boken selges i bokhandelen Akademika på UiO, Blindern.

Ny fagbok (2020) for undervisning på BS-nivå

ved høgskoler og universiteter

FORFATTER INNHOLD ANMELDELSER LENKER TILLEGG

Kontinuumsmekanikk danner det matematiske grunnlaget for systematiske beskrivelser av deformasjoner og flyt i elastiske-plastiske stoff, viskøse væsker og gasser.

Anvendelsene er vidtrekkende: Styrkeberegninger av konstruksjoner, dimensjonering av rørsystemer for transport av olje og gass, beregninger av strømsystemer og bølger i atmosfæren og havet, deformasjoner av jordskorpen og forplantning av seismiske bølger i jordens indre.

Tidligere utgaver har vært brukt en årrekke som kompendium i kurs i førsteavdeling for studenter i mekanikk og geofag ved Universitetet i Oslo. Tilbakemelding fra lærere og studenter har vært meget gode. Det er bakgrunnen for at dette velbruke kompendiet nå er revidert og utgitt i bokform.

Boken inneholder øvingsoppgaver til hvert kapittel (tema) med fasit og oppgavesett (tidligere eksamner) med løsningsforslag.


Siden ble skrevet 25. juni 2020, oppdatert 26. august 2023


Tilbake til hovedsiden