Nettsider om kontinuumsmekanikk og relaterte emner:


What's a tensor ? by Dan Fleisch (on youtube) video

What is a field ? video (from Scientific American)

Vindfelt for hele jorden: global windfield
Tilbake til hovedsiden

Siden ble oppdatert 4. sept. 2023