Nettsider om tidevann, havnivå og relaterte emner

(referert i boken)


Beregninger av månebane og månefaser

Fourmilab, Sveits: Beregning av månefaser, perigeum og apogeum

Tidevannsprediksjoner, stormflo og vannstandmålinger

Kartverket, Sjøkartverket, Stavanger: Prediksjon og målinger av vannstand langs norskekysten.

Spesielle tidevannsfenomen:

Farleia Forlag, Jar: Saltstraumen ved Bodø, Norge. (Norwegian and English version).

Farleia Forlag, Jar: Moskstraumen utenfor Lofotodden, Norge. (Norwegian and English version).

Russell Higgins, UK: Tidevannsbåre i Severn River, England.

Måleinstrumenter og dataanalyse

Nortek AS, Bærum: Strøm- og bølgemåler.

Aanderaa Instruments, Bergen: Oseanografiske måleinstrumenter.

Oceanor-Fugro, Trondheim: Bølge- og strømmålinger i Barentshavet.

Havnivået globalt

JCOMM/GLOSS: Globalt system for måling av havnivå.

Tidevannskraftverk

Tidal Sails AS, Haugesund: Tidevannskraftverk.

Overvåkning av kyst- og strandsonen

Kystverket, Haugesund: Navigasjon, sikkerhet i farleia.

Skred, flodbølger, tsunami og flom

The Norwegian Geotechnical Institute: Naturfarer og klimaendringer

Tilbake til infosiden

Siden ble oppdatert 20. august 2023