Feltteori og vektoranalyse

Forelesninger og oppgaver

ISBN 978-82-998031-1-3

Skriv ut infoside

BESTILL per epost til : post@farleia-forlag.no

Oppgi navn og adresse

Boken koster kr. 340,- og sendes innenlands mot portutgifter (kr. 65,-). Betaling per vedlagt bankgiro etter at boken er mottatt. Ved bestilling av to eller flere bøker sendes disse uten portotillegg innenlands.

Spesielle betingelser for bokhandlere og andre forhandlere av bøker (ta kontakt).

Ny utgave (2018) av fagbok for undervisning på BS-nivå

FORFATTERE INNHOLD OPPGAVELØSNINGER ANMELDELSER LENKER

Boken gir en innføring i vektoranalyse og feltteori. Det danner det teoretiske fundamentet for å beskrive og forstå grunnleggende relasjoner og begreper innenfor fysiske fag. Anvendelsene omfatter blant annet strøm i væsker og gasser, varmetransport, elektromagnetisme og plasmafysikk.

De viktige matematiske størrelsene vektorfluks og sirkulasjon, gradient (grad), divergens (div) og virvling (curl), innføres på en stringent måte og med fysikalske tolkninger.

En innføring i bruk av programpakken Matlab gis og gjennom eksempler vises det hvordan den kan brukes til å beregne, plotte og visualisere skalar- og vektorfelt.

Integralsatsene Green, Stokes og Gauss behandles og det matematiske apparatet som utvikles brukes til å formulere feltlikningene for fluider, varmetransport og elektromagnetisme. Potensialfeltene kilde/sluk, punktvirvel og dipol behandles.

Boken er ment å gi studenter og forskere innenfor naturvitenskap og ingeniørfag en innføring i disse viktige metodene. Den skiller seg fra tradisjonelle matematikkbøker i kalkulus ved å betone fysikalske tolkninger og anvendelser i sterkere grad.

Boken inneholder øvingsoppgaver til hvert kapittel (tema) med fasit og oppgavesett med løsningsforslag.

Tidligere utgaver har vært brukt i en årrekke i kurs ved Universitetet i Oslo og ved Høgskolen i Buskerud, Kongsberg.

KORREKSJON: Beklageligvis er trykksentret til høyre i forsidebildet merket som høytrykk (H). Det skal være lavtrykk (L) og med høytrykk nord og sør for lavtrykkene (se korrigert forside). Feilen ble oppdaget for sent til at det var tid til å rette forsiden før trykking.

En våken student som følger kurset våren 2021 sendte meg en epost i mars om at han ikke fikk vindretningen til å stemme med det han hadde lært tidligere - han hadde utdannelse som pilot og var flykaptein i Norwegian. Tydeligvis en god utdannelse !

Det er sikkert flere feil - forhåpentligvis ikke alvorlige. Finner dere noe er forfatteren takknemelig for å bli gjort oppmerksom på det. Send epost til: bjorng@math.uio.no


Tilbake til hovedsiden