Omtaler i aviser, tidsskrifter og nettsider (alfabetisk rekkefølge)Bergens Tidende, John Lindebotten:

"Lettlest og fengslande om havet ... boka er rikt illustrert med gode foto og med grafikk ... kan fanga både interesse og leselyst langt utafor dei akademiske krinsar ..." Les hele artikkelen.

Biolog, Henning Røed:

"En bok som gir svar på mange flere spørsmål enn den reiser må sies å være en god bok. Man må ikke ha utdannelse som oceanograf for å lese den heller...." Les hele artikkelen.

Bladet Vesterålen:

"...Boka anbefales." Les hele artikkelen.

Finnmark Dagblad 8. okt. 2010, Helle Østvik:

" Her puster havet inn og ut; sakte men sikkert. [Boka] tar oss med langs vår værbitte og uforutsigbare kyst. Vi er på Melkøya utenfor Hammerfest, på bygg og anlegg i kystsonen. Vi er i Barentshavet og på Svalbard...Boka er spennende og viser bilder og hendelser fra sør til nord. overraskende lettfattelig..Ei bok for kystens folk..." Les hele artikkelen.

Fiskeribladet Fiskaren, Bjørn Tore Forberg:

"Her har fagboka for alle seilende, Den Norske Los, en god del nytt å hente...samtidig er dette ei lettlest, frodig og i støytene humoristisk bok. Kildene spenner fra lokalkjente kystboere til avansert oseanografisk forskning, arkeologisk viten, myter og forskning til litterære kilder tilbake til 1500 tallet" Les hele artikkelen.

Forskningsmagasinet Apollon, Arne Foldvik:

"...forklarer på en lettfattelig og inspirerende måte hvordan vannstand og strøm henger sammen med månens og solens gang over himmelen, samt virkningen av vær og vind....Denne boken er en glimrende gave til alle nysgjerrige som er glad i naturen og som ønsker å forstå og vite mer om de kreftene og prosessene som virker" Les hele artikkelen.

forskning.no, Terje Wahl:

" et imponerende stykke norgeshistorie...både geografisk, vitenskapelig og kulturhistorisk"

Fosna Folket, Kim Roger Asphaug:

"... I boka beskrives blant annet tidevannet mellom Ørlandet og Storfosna, og hvordan strømbanene oppfører seg. Modeller viser hvordan partikler spres med strømmen. Slik kunnskap kan generelt ha betydning for hvordan smitte fra oppdrettsanlegg sprer seg ..." Les hele artikkelen.

Fra Fysikkens Verden, Hallstein Høgåsen:

"Her er det stoff for kvar og ein, enten ein er ute etter gode historier, berre historie, eller rett og slett lærdom om hav og straum. ...boka inneheld langt meir enn det titelen seier, sjølv om havstraumane som er drevne av måne, sol, vind og lufttrykk er det sentrale." Les hele artikkelen.

Maritimt Magasin nr. 10, 2010, Daniel Liseth:

" Jeg kan ikke nøle med å skrive at dette er boka for våkne og nyfikne som bor, arbeider, ferdes og ferierer på kysten...vil være til nytte og glede også for de som jobber offshore og på fartøyer kysten rundt....Boka er gjennomillustrert og som sagt, mangfoldig. Velegnet til hyppige besøk. " Les hele artikkelen.

Jeanneau klubben

"Ny bok om kysten vår!"

Tidsskriftet Kysten, utgitt av Forbundet Kysten:

"... Boka er et flott oppslagsverk for alle som undrer seg over hvorfor vannmassene [i havet] beveger seg som de gjør. Den kan leses fra perm til perm og er et funn for enhver som skal skrive oppgaver i skoleverket." Les hele artikkelen.

Tidsskriftet Naturfag, nr. 1, 2010, utgitt av Naturfagsenteret:

"Naturfaglæreren har her fått et flott oppslagsverk for å hente informasjon og bakgrunnsstoff for undervisningen om hav og havstrømmer..."

Norsk Sjømat, nr. 5, 2009, utgitt av Norske Sjømatbedrifters Landsforening:

"Her er det stoff for hver og en, enten en er ute etter gode historier, kun historie, eller rett og slett lærdom om hav og havstrømmer..."

Statens Kartverk, Sjøkartverket:

" ...vekslingen mellom gamle betraktninger og moderne forklaringer bidrar til å gjøre stoffet interessant... "

Nettstedet utdanningsnytt.no, William Gunnesdal:

"Begripelig om tidevann --- Boka har mange instruktive illustrasjoner. Den har et eget tillegg for dem vil ha innblikk i fysikkens lover. Ei ordliste med forklaring av sentrale begreper er også med, til like med ei lang liste med nettsteder om bokas tema, de er henvist til i den løpende teksten. Med andre ord ei nyttig bruksbok i skolen."


Tilbake til hovedsiden