Feltteori og vektoranalyse

Forelesninger og oppgaver

ISBN 978-82-998031-1-3

Skriv ut infoside

Kurs i fluidmekanikk, geofysikk og numeriske simuleringer

Innehaveren har har lang erfaring fra undervisning ved universiteter og høgskoler. Etter at han ble pensjonist fra UiO i 2009 har han utgitt kursmateriell på Farleia Forlag og undervist og avholdt eksamener i kurs med tilsammen ca. 300 studenter.
  • Innføring i fluidmekanikk på BS-nivå (MPTF-2200/2001) for ingeniørstudenter ved Høgskolen i Buskerud på Kongsberg (2013-2017)
  • Feltteori og vektoranalyse samme sted (Matte4) (2012)
  • Lectures on tides. Universitetssentret på Svalbard, UNIS (2009-2013)
  • Sensor i kurs i numeriske havmodeller og bedømmelse av MSc- og PhD-avhandlinger ved UiO.
Ta kontakt for oppdrag!

Tilbake til hovedsiden