Innføring i kontiuumsmekanikk - elastiske stoff og viskøse væsker

ISBN 978-82-998031-3-7

Skriv ut infoside

BESTILL per epost til:

post@farleia-forlag.no

Husk å oppgi navn og adresse.

Boken (opptrykk 2022) koster kr. 360,- og sendes innenlands mot portutgifter (kr. 65,-). Sendes uten porto-utlegg til studenter. Betaling per vedlagt bankgiro etter at boken er mottatt. Ved bestilling av to eller flere bøker sendes disse uten portotillegg innenlands.

Spesielle betingelser for bokhandlere og andre forhandlere av bøker.


Tilbake til hovedsiden