Hav-kyst-fjord-skred

Konsulenttjenester innenfor havmodeller og strømningsteknikk

Siden oppstart av Farleia Forlag i 2009 har innehaveren tilbudt konsulenttjenester og rådgivning innenfor områder med spesialkompetanse: tidevann, stormflo, flodbølger fra skred, havnivå og strømningsteknikk.

Oppdrag for forskningsinstitutt og forvaltning.

Ta kontakt for nærmere opplysninger!


Tilbake til hovedsiden