FARLEIA FORLAG

er et frittstående uavhengig foretak, grunnlagt i 2009 og oppført i Brønnøysunds-registret og Mva-registret.

Det primære formål er å utgi populærvitenskapelige skrifter og faglitteratur av høy internasjonal standard på norsk til undervisningen i real- og ingeniørfag ved høgskoler og universiteter.

Det er også et viktig mål å kunne tilby slik litteratur til en langt rimeligere pris enn liknende internasjonale utgivelser.

I tillegg drives konsulentvirksomhet innenfor strømningsmekanikk og havmiljø.


GRUNNLEGGER

Bjørn Gjevik, er dr.philos og professor emeritus ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra mange forskningsprosjekter om tidevann, stormflo, flodbølger og strømforholdene i havet. Han har hatt flere forskningsopphold ved Scripps Institution of Oceanography i California, er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, æresmedlem av Norske Havforskeres Forening og har publisert over hundre vitenskapelige artikler og rapporter innenfor hydrodynamikk, oseanografi, meteorologi og seismologi. Les også prof. John Grues artikkel i Ocean Dynamics, special issue, in honor of Professor Bjørn Gjevik.


Siden ble sist endret 1. februar 2023


Tilbake til hovedsiden