Nettsider om feltteori og relaterte emner:


Vindfelt for hele jorden: global windfield

What is a field ? video (from Scientific American)
Tilbake til hovedsiden