FORFATTERE AV BOKEN

Bjørn Gjevik er dr.philos og professor emeritus ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra undervisning i anvendt matematikk, mekanikk, hydrodynamikk og geofysikk ved universiteter og høgskoler og har publisert over hundre vitenskapelige artikler og rapporter innenfor hydrodynamikk, oseanografi, meteorologi og seismologi. Han har hatt flere forskningsopphold ved Scripps Institution of Oceanography i California og er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. Les også prof. John Grues artikkel i Ocean Dynamics, special issue in honor of Professor Bjørn Gjevik.

Morten Wang Fagerland har MSc-grad fra Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo og PhD i biostatistikk fra Institutt for klinisk medisin, UiO. Han er nå ved Oslo Universitetssykehus og leder seksjonen for biostatistikk og epidemiologi. Han har også tilkytning til Norges idrettshøgskole (NIH) . Fagerland har publisert over hundre vitenskapelige rapporter og artikler. Epost: morten.fagerland@medisin.uio.no


Tilbake til hovedsiden