FORFATTER AV BOKEN

Bjørn Gjevik, er dr.philos og professor emeritus ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra mange forskningsprosjekter om tidevann, bølger og strømforholdene i havet. Han har hatt flere forskningsopphold ved Scripps Institution of Oceanography i California, er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, og har publisert over hundre vitenskapelige artikler og rapporter innenfor hydrodynamikk, oseanografi, meteorologi og seismologi. Les også prof.John Grues artikkel i Ocean Dynamics. Special issue,in honor of Professor Bjørn Gjevik.


Tilbake til hovedsiden