Omtaler i aviser, tidsskrifter og nettsider



Ingen omtaler i tidsskrift foreløpig. Men boken har blitt brukt i kurs ved UiO med gode tilbakemeldinger



Tilbake til hovedsiden